Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

                ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
                             ‘’ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ’’


 ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ :   ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ


ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ BLOG / ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
 ΛΟΥΠΑΚΟΥ ΦΩΤΟΥΛΑ
17/2/2012

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ + ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ + ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΠΡΟΛΟΓΟΣ)
 ΜΑΦΟΥΝΗ ΣΤΕΥΗ


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ BΙΝΤΕΟ
ΛΟΥΠΑΚΟΥ ΦΩΤΟΥΛΑ


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ + ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΡΟΣ 1ο ΣΤΑΔΙΟ)
 ΛΙΑΠΗΣ ΦΙΛΛΙΠΟΣ


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ + ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΡΟΣ 2ο ΣΤΑΔΙΟ)
 ΜΠΕΡΤΣΙΑΣ  ΣΠΥΡΟΣ


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ + ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ        (ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΡΟΣ 2ο ΣΤΑΔΙΟ)
 ΜΑΦΟΥΝΗ ΣΤΕΥΗ  


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ + ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ        (ΕΠΙΛΟΓΟΣ)
 ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΡOWERΡOINT
ΜΠΕΡΤΣΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 2ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

Μετά τη μελέτη που έγινε για την επιλογή του οικονομικότερου πακέτου κινητής τηλεφωνίας, επαληθεύσαμε τους υπολογισμούς με το παρακάτω αρχείο excel.
Πατήστε εδώ για να δείτε τον πίνακα υπολογισμού συναρτήσεων , που δημιουργήσαμε .

Τρίτη, 27 Μαρτίου 2012

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΟΜΑΔΑΣ


ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΟΜΑΔΑΣ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :  ΔΕΥΤΕΡΑ   23/4
(ΠΡΟΣΟΧΗ : Σε περίπτωση απουσίας σας κατά τη διάρκεια των διακοπών του Πάσχα , φροντίστε να ολοκληρώσετε τις εργασίες που σας αφορούν πριν την προκαθορισμένη ημερομηνία , για να μη δημιουργηθεί πρόβλημα στην ομάδα σας !)
 1. Αναρτήστε υπό μορφή σχολίου στις αρμοδιότητες των μελών   της ομάδας σας - που υπάρχουν στο blog της ερευνητικής μας εργασίας (http://sugxronoitropoiepikoinwnias.blogspot.com ) -  την ημερομηνία ανάληψης και ολοκλήρωσης των εργασιών που έχει αναλάβει ο καθένας σας υπογράφοντας με το όνομα σας  (να αναφερθείτε αναλυτικά σε όλες τις εργασίες που κάνατε κατά τη διάρκεια του τετραμήνου , π.χ. : συμμετοχή στη δημιουργία θυρεού, εννοιολογικού χάρτη, συγκέντρωση αρχικών πληροφοριών, φωτογραφικού υλικού, επιλογή λεζάντων για βίντεο, δημιουργία βίντεο κ.λ.π )
Στη περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα κάποια από τις εργασίες να αναφέρετε το λόγο και τη πιθανή ημερομηνία ολοκλήρωσης .
 1. Αφού χωρίσετε την τελική σας παρουσίαση σε τόσα μέρη  όσα τα μέλη της ομάδας σας (π.χ. 1: πρόλογος , 2: πληροφορίες , 3: ερευνητικό μέρος , 4: συμπεράσματα…), δημιουργείστε 4-5 διαφάνειες ο καθένας  και στείλτε μου το αρχείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση : ekamariotaki@gmail.com
Στη περίπτωση που δεν μπορείτε να δημιουργήσετε αρχείο σε μορφή PowerPoint, στείλτε μου το αρχείο σε μορφή word.
Στη συνέχεια τα συγκεκριμένα αρχεία θα αναρτηθούν στο blog της ερευνητικής μας εργασίας, για να μπορέσουν οι υπεύθυνοι των παρουσιάσεων να τα κατεβάσουν, έτσι ώστε να τα χρησιμοποιήσουν  στην τελική παρουσίαση.
 1. Οι υπεύθυνοι του blog θα πρέπει να έχουν αναρτήσει μέχρι την Παρασκευή 30/3  
 • Το θυρεό
 • Τον καταμερισμό των εργασιών
 • Τον εννοιολογικό χάρτη
 • Το βίντεο και
 • Τα διαγράμματα από την επεξεργασία του ερωτηματολογίου , που αφορούν την ομάδα τους
ΠΡΟΣΟΧΗ  ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΘΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠ΄ΟΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ :  ΠΕΜΠΤΗ 3/5

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Α.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ
. ΤΙΤΛΟΣ – ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ   (όπως αναφέρονται στον αρχικό καταμερισμό των εργασιών)
    . ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  (ΕΝΟΤΗΤΕΣ ,ΠΙΝΑΚΕΣ , ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ με τις αντίστοιχες σελίδες)
    . ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ (βασικό ερώτημα- υποερωτήματα) :            
1.       Ποιο είναι το ζήτημα; Τι ερευνήθηκε ακριβώς;  Γιατί έχει ενδιαφέρον;                                               (Θα αναλύσετε το Κεντρικό ερώτημα και τα Υποερωτήματα σε μία – δύο παραγράφους)
2.       Ποιος είναι ο σκοπός της έρευνας;
3.       Ποιο αναμένουμε εκ των προτέρων να είναι το αποτέλεσμα της έρευνας; (υπόθεση)                       (Θα κάνετε μια εκτίμηση για τα συμπεράσματα που αναμένονται, από το ερωτηματολόγιο και την έρευνα πεδίου που πραγματοποιήσαμε  - σύγκριση των πιθανών απαντήσεων των ομάδων που απευθυνθήκαμε )
4.       Γιατί νομίζουμε ότι είναι σημαντική αυτή η ερευνητική εργασία;
5.       Ποιοι είναι οι περιορισμοί της ; (π.χ. περιορισμένη διάρκεια, μικρό δείγμα, ελάχιστοι πόροι)
        . ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ/ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ (πορεία εργασίας: ακολουθείστε τη χρονική αλληλουχία των φύλλων εργασίας)
1.       Συνοπτική περιγραφή με χρονολογική σειρά των διαδικασιών (αναφερθείτε σε όλες τις δραστηριότητες που έγιναν εντός και εκτός σχολείου)
2.       Ερευνητικές συνθήκες (χρονική διάρκεια, χώρος που πραγματοποιήθηκε η έρευνα)
3.       Δείγμα έρευνας (αριθμός ερωτηθέντων ανά κατηγορία σε όλα τα ερωτηματολόγια)
4.       Ερευνητικά εργαλεία (π.χ. ερωτηματολόγια, δελτία παρατήρησης κ.λ.π. , τα οποία παρουσιάζονται στο παράρτημα )

8ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


8ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (3ο ΣΤΑΔΙΟ)                                       ΡΟΛΟΙ:             
Στόχος:
 • Να εξασκηθούν στη δημιουργία blog ή wiki ,για να αναρτήσουν την εργασία τους
 •  Να οργανώνουν και να προγραμματίζουν εκδηλώσεις

Α) Χρησιμοποιείστε το blog που δημιουργήσαμε για να αναρτήστε τα τεχνήματα σας και  για να δημοσιεύσετε την εργασία σας και όλο το υλικό που ετοιμάσατε στο διαδίκτυο (διαθέσιμος χρόνος 30΄)

 Β) Οργανώστε την εκδήλωση στην οποία  θα παρουσιάσετε στη σχολική κοινότητα και στους γονείς σας , την εργασία σας (διαθέσιμος χρόνος 60΄)

7ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


7ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (3ο ΣΤΑΔΙΟ)                                       ΡΟΛΟΙ:             
Στόχος:
 •   Να εξασκηθούν οι μαθητές στη σύνθεση της ερευνητικής εργασίας , δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα.

Α) Ολοκληρώστε τις τελικές σας παρουσιάσεις ενσωματώνοντας τα τεχνήματα και όλο το υλικό (μουσική , βίντεο , κείμενα ,φωτογραφίες) που έχετε δημιουργήσει μέχρι τώρα (διαθέσιμος χρόνος 30΄)

Β) Παρουσιάστε τα PowerPoint σας στις υπόλοιπες ομάδες (διαθέσιμος χρόνος )

Γ)  Συνθέστε  το φάκελο της ερευνητικής σας εργασίας με το υλικό όλων των ομάδων. Ενώσετε όλα τα PowerPoint σας  σε μια ολοκληρωμένη παρουσίαση (διαθέσιμος χρόνος 10΄)

6ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


6ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (3ο ΣΤΑΔΙΟ)                                       ΡΟΛΟΙ:      
Στόχος:
·         Να εξασκηθούν οι μαθητές στη σύνθεση της ερευνητικής εργασίας , δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα.
·         Να τους ενθαρρύνουμε, να αξιολογήσουν την ομάδα τους και τον εαυτό τους.

Α) Ολοκληρώστε την τελική σας γραπτή εργασία με τον πρόλογο της εργασίας : ΤΙΤΛΟΣ – ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ – ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑΤΑ – ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ και με τα υπόλοιπα στοιχεία που αφορούν το ερευνητικό τμήμα του κυρίως θέματος (οικονομική μελέτη και ερωτηματολόγιο)
Στη συνέχεια ασχοληθείτε με τον επίλογο της εργασίας σας ( συμπεράσματα , προτάσεις , αξιολόγηση) (διαθέσιμος χρόνος 60΄)

Β) Παρουσιάστε την εργασία σας στις υπόλοιπες ομάδες (διαθέσιμος χρόνος )

Γ) Αξιολογείστε την ομάδα σας και τις υπόλοιπες ομάδες , συμπληρώνοντας τα φύλλα αξιολόγησης που σας δίνονται.
 Η αξιολόγηση θα συμπεριληφθεί μαζί με τα συμπεράσματα από τα ερωτηματολόγια στον επίλογο της ερευνητικής μας εργασίας. (διαθέσιμος χρόνος 1)

Δ) Συνθέστε  το φάκελο της ερευνητικής σας εργασίας με το υλικό όλων των ομαδικών  δραστηριοτήτων, καθώς και τον ατομικό σας φάκελο με τα ημερολόγια, τα δελτία αξιολόγησης και τα αντίγραφα του υλικού που ετοιμάσατε για την ερευνητική εργασία (διαθέσιμος χρόνος 20΄)