Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2012

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

          http://cgi.di.uoa.gr/~std03134/telcomhist/telcomhist.htm

http://www.ote.gr/portal/page/portal/OTEGR/TheCompany/MuseumOfTelecommunications/845moyseio_thlepikoinwniwn
http://www.postalmuseum.gr/taxudromiki_sul.asp
http://www.slide.com/s/FHDh526R1j8F7waEjfdYScuERXA1Fu0U?dir=1

http://www.slide.com/r/QHxIHoCJhj-nVDC7P1AWa4P0sjwtCN9h?previous_view=TICKER&previous_action=TICKER_ITEM_CLICK&ciid=2017612633585638762

http://www.slide.com/r/8JFpAmIaqD8OSCMy7AazgbagsEbTBY9Y?previous_view=TICKER&previous_action=TICKER_ITEM_CLICK&ciid=2017612633585646206

http://www.slide.com/r/n3TyKQex7T9fQZVjkLm2kI-VUAaei50f?previous_view=TICKER&previous_action=TICKER_ITEM_CLICK&ciid=2017612633585666341

http://www.slide.com/r/XY8M0Deb5T8qPiiEvRczN5VLrDJxGyiu?previous_view=TICKER&previous_action=TICKER_ITEM_CLICK&ciid=2017612633585892518
http://diktya-epal-b.ggia.info/category/parousiaseis_diafaneiwn/page/2/
http://users.sch.gr/konpavlou/myfiles/tc/pdf/notes/notes_six/evolution_3_notes.pdf
http://sfrang.com/historia/selida511.htm

http://te-ep.blogspot.com/2009/03/blog-post_09.html
http://te-ep.blogspot.com/2009/03/blog-post.html
http://www.inews.gr/117/georgios-babiniotis-oi-neoi-apoxenonontai-apo-tin-eikona-ton-lexeon-me-ti-chrisi-greeklish.htm